Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Prekonávanie seba a svojich hraníc
Metodická príručka kurzu OSV
Obrázok obálky Autori: Mgr.Gymerská M., Mgr. Kožuch B., Mgr. Krššáková E.

Vydané: © PERSONA 2009

Obrázky na obálke a v texte
: Miroslav Záškvara
Fotografie na obálke a v texte: © PERSONA
Grafická úprava: Martina a Boris Gymerskí

ISBN: 978-80-89463-10-7
EAN: 9788089463107
V metodike sa dočítate aj o:
Osobnostná a sociálna výchova mladých ľudí; Tématické okruhy OSV; Cesty OSV k mladým ľuďom; Didaktický cyklus OSV; Základné metodické princípy OSV; Metódy OSV; Pravidlá psychickej bezpečnosti; Stanovovanie životných cieľov ako tematická oblasť programov OSV; Tvorím si svoju budúcnosť; Volím si stratégiu; Môj plán rozvoja; Na ceste za svojimi snami
Popis vybraných aktivít kurzu

Stiahnuť príručku:
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE