Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Ako sa brániť drogám a predchádzať závislostiam
Metodická príručka kurzu OSV
Obrázok obálky Autori: Mgr.Gymerská M., Mgr. Kožuch B., Mgr. Růžička M.,            Mgr. Růžičková J.

Vydané: © PERSONA 2009

Fotografie na obálke
: Nika Lukáčiková
Fotografie v texte: © PERSONA
Grafická úprava: Martina a Boris Gymerskí

ISBN: 978-80-89463-01-5
EAN: 9788089463015
V metodike sa dočítate aj o:
Osobnostná a sociálna výchova mladých ľudí; Tématické okruhy OSV; Cesty OSV k mladým ľuďom; Didaktický cyklus OSV; Základné metodické princípy OSV; Metódy OSV; Pravidlá psychickej bezpečnosti; Prevencia drogových závislostí ako tematická oblasť programov OSV; Vymedzenie pojmov; Delenie drogových závislostí; Faktory ovplyvňujúce vznik drogovej závislosti
Popis vybraných aktivít kurzu
+ bonus hracie karty oz PERSONA

Stiahnuť príručku:
Komprimovaná verzia pdf 2,3MB (bez kariet)
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE