Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Ako komunikovať s druhými
Metodická príručka kurzu OSV
Obrázok obálky Autori: Mgr.Gymerská M., Mgr. Kožuch B., Mgr. Záškvarová V.

Vydané: © PERSONA 2009

Obrázky na obálke a v texte
: Miroslav Záškvara
Fotografie na obálke a v texte: © PERSONA
Grafická úprava: Martina a Boris Gymerskí

ISBN: 978-80-89463-00-8
EAN: 9788089463008
V metodike sa dočítate aj o:
Osobnostná a sociálna výchova mladých ľudí; Tématické okruhy OSV; Cesty OSV k mladým ľuďom; Didaktický cyklus OSV; Základné metodické princípy OSV; Metódy OSV; Pravidlá psychickej bezpečnosti; Komunikácia ako tematická oblasť programov OSV; Komunikácia – čo to vlastne je?; Zložky komunikácie; Verbálna komunikácia; Neverbálna komunikácia; Vysielanie komunikačných signálov; Rušivé signály – čo s nimi?; Prijímanie komunikačných signálov; Spätná väzba; Komunikačné štýly
Popis vybraných aktivít kurzu

Stiahnuť príručku:
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE