Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Ako riešiť konflikty a ostať priateľmi
Metodická príručka kurzu OSV
Obrázok obálky Autori: Mgr.Gymerská M., Mgr. Kožuch B., Mgr. Záškvarová V.

Vydané: © PERSONA 2009

Obrázky na obálke a v texte
: Miroslav Záškvara
Fotografie na obálke a v texte: © PERSONA
Grafická úprava: Martina a Boris Gymerskí

ISBN: 978-80-89463-02-2
EAN: 9788089463022
V metodike sa dočítate aj o:
Osobnostná a sociálna výchova mladých ľudí; Tématické okruhy OSV; Cesty OSV k mladým ľuďom; Didaktický cyklus OSV; Základné metodické princípy OSV; Metódy OSV; Pravidlá psychickej bezpečnosti; Riešenie konfliktov ako tematická oblasť programov OSV; Konflikty a ich delenie; Základné typy správania sa v konfliktných situáciách; Spôsoby riešenia konfliktov; Pozitívna stránka konfliktov; Neriešený konflikt; Možné spôsoby riešenia konfliktu; Vyjednávanie; Popis vybraných aktivít kurzu

Stiahnuť príručku:
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE