Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Ako nám môžete pomôcť
Možno poznáte niekoho – seba, konkrétnu firmu, alebo živnostníkov, ktorým je systematická práca s ľuďmi so zdravotným postihnutím a s mladými ľuďmi natoľko blízka, že by našu činnosť boli ochotní finančne podporiť. Dajte nám o nich vedieť.
Vďačne od Vás prijmeme aj konkrétne dary, ktoré budeme môcť využívať pri našej práci.
Ak nám chcete niečo také darovať, prosím kontaktujte nás a dohodneme podmienky odovzdania a prijatia daru.
Sponzorov zverejníme (ak si to budú želať) v našom zozname darcov a v rámci našich PR aktivít.
Aj malý dar, či pravidelne darovaná čiastka, ktorá nezaťaží Váš rozpočet, môže pomôcť významným spôsobom.

Číslo účtu: 20296099/6500
Banka: Poštová banka, a.s.
IBAN: SK 8965000000000020296099
BIC (SWIFT): POBNSKBA
Konštantný symbol (KS): nie je potrebné uvádzať
Variabilný symbol (VS): 10-miestne číslo/text na ID Vašej platby
Špecifický symbol (SS): nie je potrebné uvádzať
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE