Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Podporili nás
Pri napĺňaní poslania nášho združenia spolupracujeme s viacerými partnerskými organizáciami na projektoch orientovaných na mladých ľudí, rodiny a ľudí so zdravotným postihnutím.
Za strategické partnerstvo považujeme spoluprácu so samosprávami Mesta Trstená a Mesta Tvrdošín, vďaka ktorým máme priestorové zázemie pre našu komunitnú sociálnu prácu.

Donori
Sponzori
BeneCom.sk
Linwe/KRAFT
ART GALÉRIA Schürger
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE