Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Poznávame sa navzájom
Metodická príručka kurzu OSV
Obrázok obálky Autori: Mgr.Gymerská M., Mgr. Kožuch B., Mgr. Krššáková E.

Vydané: © PERSONA 2009

Obrázky na obálke a v texte
: Miroslav Záškvara
Fotografie na obálke a v texte: © PERSONA
Grafická úprava: Martina a Boris Gymerskí

ISBN: 978-80-89463-07-7
EAN: 9788089463077
V metodike sa dočítate aj o:
Osobnostná a sociálna výchova mladých ľudí; Tématické okruhy OSV; Cesty OSV k mladým ľuďom; Didaktický cyklus OSV; Základné metodické princípy OSV; Metódy OSV; Pravidlá psychickej bezpečnosti; Vzájomné poznávanie sa a budovanie tímu ako tematická oblasť programov OSV; Najtypickejšie chyby vo vnímaní ostatných; Sociálne skupiny; Špecifická práca s triednym kolektívom, ako so sociálnou skupinou
Popis vybraných aktivít kurzu

Stiahnuť príručku:
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE