Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Spolu proti šikane
Metodická príručka kurzu OSV
Obrázok obálky Autori: Mgr. Gymerská M., Mgr. Kožuch B., Mgr. Záškvara T.,            Mgr. Záškvarová V.

Vydané: © PERSONA 2009

Fotografie na oálke a v texte: © PERSONA
Grafická úprava: Martina a Boris Gymerskí

ISBN: 978-80-89463-06-0
EAN: 9788089463060
V metodike sa dočítate aj o:
Osobnostná a sociálna výchova mladých ľudí; Tématické okruhy OSV; Cesty OSV k mladým ľuďom; Didaktický cyklus OSV; Základné metodické princípy OSV; Metódy OSV; Pravidlá psychickej bezpečnosti; Prevencia šikanovania ako tématická oblasť programov OSV; Päť štádií vývoja šikany; Psychosociálne problémy spojené so šikanou; Prekážky pri odhaľovaní šikany; Deväť krokov pri riešení počiatočných fáz šikanovania
Popis vybraných aktivít kurzu

Stiahnuť príručku:
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE