Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Zvládanie záťažových situácií
Metodická príručka kurzu OSV
Obrázok obálky Autori: Mgr.Gymerská M., Mgr. Kožuch B., Mgr. Krššáková E.

Vydané: © PERSONA 2009

Obrázky na obálke a v texte
: Miroslav Záškvara
Fotografie na obálke a v texte: © PERSONA
Grafická úprava: Martina a Boris Gymerskí

ISBN: 978-80-89463-08-4
EAN: 9788089463084
V metodike sa dočítate aj o:
Osobnostná a sociálna výchova mladých ľudí; Tématické okruhy OSV; Cesty OSV k mladým ľuďom; Didaktický cyklus OSV; Základné metodické princípy OSV; Metódy OSV; Pravidlá psychickej bezpečnosti; Zvládanie záťažových situácií ako tématická oblasť programov OSV; Stres v našich životoch; Prejavy stresu; Príznaky a zdroje stresu; Reakcie na stres; Pozitívne myslenie; Môj vzťah k sebe; Ja a tí druhí; Preberanie zodpovednosti; Popis vybraných aktivít kurzu

Stiahnuť príručku:
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE